Formand

Brian S. Bertelsen
Mobil: 30939286

Sekretær

Jeanette Kristensen
Mobil: 20747086

Kasserer

Tina Kolmorgen
Mobil: 40331453

Næstformand

Bo Nielsen
Mobil: 22604204

Bestyrelsesmedlem

Michael Tjell
Mobil: 25415978

Bestyrelsesmedlem

Stig Aagaard Bertelsen
Mobil: 60609204